เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2012
ปรับปรุง 04/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 730,012
Page Views 919,725
สินค้าทั้งหมด 1
 

ถามตอบปัญหาวิธีปฏิบัติวิปัสสนา

ถามตอบปัญหาวิธีปฏิบัติวิปัสสนา

ถาม ถ้าอาการพองยุบสั้น, ยาว, เร็วใส่หนอไม่ทัน, เร็วมากกำหนดไม่ได้ จะทำอย่างไร ?

            ตอบ ถ้าพองยุบสั้น ให้ว่าเร็วหน่อยตามอาการ ถ้ายาวให้กำหนดซ้ำๆกันเช่น พองหนอๆๆ ยุบหนอๆๆ ถ้าพองยุบเร็วใส่หนอไม่ได้ ให้ตัดหนอทิ้งกำหนดเพียงพองยุบก็พอ เมื่อพองยุบเป็นปกติก็ให้ใส่หนอทุกครั้ง ถ้าพองยุบเร็วมากจนกำหนดไม่ได้ว่าไม่ทัน ให้กำหนดว่า รู้หนอๆๆ  คือรู้ว่าอาการพองยุบเร็ว การกำหนดก็ ให้ว่า พอดีๆ ไม่เร็วไม่ช้าเกินไป อย่าว่าเร็วตามอาการพองยุบ จะทำให้รู้สึกเหนื่อย

ถาม ถ้ารู้สึกอาการพองยุบ ไม่ได้อยู่ที่หน้าท้อง บางทีรู้สึกเกิดที่หัว บางทีเกิดที่สีข้าง จะกำหนดอย่างไร ?

           ตอบ ให้กำหนดรู้อาการพองยุบที่จุดที่เรารู้สึกว่ามันพองมันยุบ จะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อาการ ถ้าเป็น นานๆให้ ทิ้งพองยุบ ไปกำหนดนั่งหนอถูกหนอแทน พอพองยุบปรากฏชัดเจน ถูกต้องตาม สภาวะค่อยกลับมากำหนดพองยุบใหม่

ถาม ถ้ากำหนดยุบหนอแล้ว แต่พองไม่ยอมขึ้นมาทันที ทิ้งช่วงให้นิดหนึ่งจะทำอย่างไร ?

           ตอบ ให้ใส่คำกำหนดว่า นั่งหนอ ลงแทนช่องว่างนั้น  ถ้าใส่นั่งหนอแล้ว พองยังไม่ยอมขึ้นมาอีก ก็ให้ใส่ ถูกหนอ ต่อไปอีกจังหวะหนึ่ง  ก็จะพอดีกับพองขึ้นมา

ถาม กำหนดนั่งหนอ ถูกหนอ กำหนดอย่างไร?

           ตอบ นั่งหนอ กำหนดที่ความรู้สึก หรืออาการท่าทางที่เรานั่งอยู่  ไม่ต้องดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ถูกหนอ กำหนดที่จุดถูกต้องสัมผัสที่ชัดเจนที่สุดในร่างกาย เช่นตะโพก ฝ่ามือที่ถูกกัน หรือที่หลังเท้า

ถาม นั่งหนอถูกหนอ จะใช้แทนพองยุบในกรณีไหนบ้าง ?

           ตอบ ใช้ได้ในกรณีที่พองยุบไม่ชัดเจน พองยุบไม่มี  หรือกำหนดพองยุบแล้วมีอาการแน่น จุกเสียด หรือ ต้องการจะเพิ่มความเพียรให้มากขึ้น

ถาม หลักการกำหนดพองยุบกำหนดที่ไหน จึงจะถูกต้อง ?

           ตอบ ให้กำหนดที่หน้าท้อง ตรงบริเวณที่เรารู้สึกอาการท้องพองขึ้นหรือยุบลง ไม่ต้องสนใจลมหายใจ และไม่ต้องตามลมเข้าไป ให้เอาสติไปอยู่ที่หน้าท้องอย่างเดียว

v ถาม พอง-ยุบ  แรง  ออกยาว  เข้าลึก  ขณะพองออกรู้สึกว่าพองออกไปใหญ่  ออกไปไกล  เวลายุบก็ เข้า ไปลึกถึงกระดูกสันหลัง จะแก้อย่างไร?

           ตอบ โยคีที่อยู่ในญาณ  ๔  อย่างอ่อน  บางคนจะมีอาการเช่นนี้ เป็นด้วยมีสติอย่างยิ่ง  อันเป็น วิปัสสนู ปกิเลสอย่างหนึ่ง  กับสมาธิตั้งเด่นขึ้น  โยคีที่พบอาการเช่นนี้จะตกใจ  เมื่อตกใจ  สมาธิก็ลดลงอาการจะหายไป

           ทางแก้  เมื่อมีอาการนี้เกิดขึ้นให้กำหนดว่า รู้หนอๆๆ  จนพองยุบเป็นปกติจึงเริ่มกำหนดใหม่ต่อไป  ถ้า เป็นอีกให้กำหนดรู้อีก  ถ้ายังแก้ไขไม่หาย  ให้หยุดกำหนดพองยุบเสียสักครู่  กำหนดนั่งหนอสัก  ๒-๓  ครั้ง ให้ สังเกตที่พองยุบโดยไม่ต้องกำหนด  ว่า  พองยุบ  ว่ามีลักษณะสั้นยาวแค่ไหน กำหนดหมายไว้ในใจ แล้วจึงเริ่ม กำหนดพองยุบ  ต่อไปใหม่ด้วยความพยายามประคองสติ  และกำหนดให้รู้เพียง เท่าที่พองยุบจะเป็นไป ใน อาการปกติที่หมายไว้แต่แรก

v ถาม พองยุบไม่ค่อยขึ้น  รู้สึกไม่ชัด  หรือไม่มีพองยุบ  จะแก้อย่างไร?

           ตอบ อาการนี้มักจะเป็นแต่ผู้ปฏิบัติใหม่ ๆ  บางคนว่าหนังท้องหนา  บางคนว่าท้องแข็ง กำหนดได้ยาก   แต่ความจริง  หาเป็นเช่นนั้นไม่  เพราะปกติคนเราต้องหายใจ  และมีท้องพองยุบอยู่เสมอ  หากแต่ไม่ เคยใช้สติ ใช้สมาธิก็เลยไม่รู้ว่ารู้สึกอย่างใด  บางคนคิดว่าคงจะพองออกมามาก ๆ  แต่ที่รู้สึกนั้นมีนิดเดียว  กำหนดไม่ได้ ก็เลยไม่ใช้ความพยายาม

           ทางแก้   ๑. ควรให้นั่งเอามือประสานไว้ที่หน้าท้อง เวลาท้องพอง  ก็รู้สึกท้องดันมือออกมา  เวลาท้อง ยุบมือ จะตามท้องเข้าไปให้พยายามสังเกตเฉพาะ ความรู้สึกที่ตรงท้องดันมือออกมาแล้วเข้าไปแล้ว กำหนด หมายไว้ก็จะจับได้ดี อนึ่ง อาการนี้อาจเกิดแก่ผู้ที่มีพองยุบถี่  เมื่อพองยุบถี่ คือ พองยุบในลักษณะสั้นเข้าและ เร็วเข้า โยคีที่มี สติอ่อนจะกำหนดไม่ได้ถนัดก็จะรู้สึกเหมือนไม่ขึ้นไม่ลง  หรือไม่มีพองยุบ  เมื่อสังเกตได้ยาก  จิต  ก็มักแลบออก  พองยุบก็จะหายไป  ต่อเมื่อขยับเขยื้อนตัว  หรือ  ยืดตัว  หรือถอนใจ  หรือกลืนน้ำลาย  หรือแขม่วท้องหรือเบ่ง ท้อง  พองยุบก็ปรากฏชัด  ขึ้นมาอีกแล้วไป  ๆ  ก็เป็นอย่างเดิม

       ๒.ให้จับปัจจุบันให้ได้ทุกขณะพองยุบยิ่งถี่ขึ้นพยายามกำหนดให้ทันเป็นปัจจุบันอยู่เสมออย่าปล่อยให้คลาด เคลื่อนไปได้ถี่ก็ให้กำหนดรู้ตามถี่  เบาให้กำหนดรู้ตามเบา  พยายามตามให้ทันจนเต็มความสามารถ 

v ถาม พองยุบถี่ขึ้น  ๆ  แล้วหายไป  เกิดนิมิตขึ้นหรือเมื่อหายแล้วจิตแลบไป  ฟุ้งไป จะทำอย่างไร?

           ตอบ เหตุเพราะกำหนดไม่เป็นปัจจุบันตามพองยุบที่ถี่อยู่นั้นไม่ทันสติอ่อน  พองยุบจึงหาย แต่สมาธิ ตั้งเด่น เมื่อจิตใจขณะนั้นไม่มีอารมณ์ใดให้จับ  เหตุการณ์อย่างอื่นก็เข้าแทรกแซงได้ง่ายเช่นบังเกิดนิมิตต่างๆ ถ้าสมาธิในขณะนั้นอ่อนลงด้วยแล้ว  ก็จะคิดไปฟุ้งไป  หรืออาการเวทนาก็จะเกิดทับถมทวีขึ้นทันที  จนไม่อาจ นั่งกำหนดอยู่ต่อไปอีกได้

          ทางแก้  ๑. เมื่อพองยุบถี่ คือ พองยุบในลักษณะสั้นเข้า  และเร็วเข้า  โยคีที่มีสติอ่อนจะกำหนดไม่ได้ ถนัดก็จะรู้สึกเหมือนไม่ขึ้นไม่ลง  หรือไม่มีพองยุบ  เมื่อสังเกตได้ยาก  จิตก็มักแลบออก  พองยุบก็จะหายไป  ต่อ เมื่อขยับเขยื้อนตัว  หรือ  ยืดตัว  หรือถอนใจ  หรือกลืนน้ำลาย  หรือแขม่วท้อง  หรือเบ่งท้อง  พองยุบก็ปรากฏชัด  ขึ้นมาอีกแล้วไป  ๆ  ก็เป็นอย่างเดิม

           ๒.  ให้จับปัจจุบันให้ได้ทุกขณะ  พองยุบยิ่งถี่ขึ้น ต้องพยายามกำหนดให้ทันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  อย่า ปล่อยให้คลาดเคลื่อนไปได้ ถี่ก็ให้กำหนดรู้ตามถี่  เบาให้กำหนดรู้ตามเบา  พยายามตามให้ทันจนเต็ม ความ สามารถ

v ถาม พองยุบถี่  แล้วมีอาการเต้นขึ้นเต้นลง จะแก้อย่างไร?

           ตอบ  สาเหตุขณะพองยุบถี่  จับไม่ได้เป็นปัจจุบัน  และเพราะเหตุสติอ่อน  การกำหนดไขว้เขวไป  จึงรู้ สึกว่าพองยุบที่กำหนดอยู่นั้นมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขึ้น ๆ ลง ๆ

         ทางแก้   ๑. เมื่อพองยุบถี่ คือ พองยุบในลักษณะสั้นเข้า  และเร็วเข้า  โยคีที่มีสติอ่อนจะกำหนดไม่ได้ถนัด ก็จะรู้สึกเหมือนไม่ขึ้นไม่ลง  หรือไม่มีพองยุบ  เมื่อสังเกตได้ยาก  จิตก็มักแลบออก  พองยุบก็จะหายไป  ต่อเมื่อ ขยับเขยื้อนตัว  หรือ  ยืดตัว  หรือถอนใจ  หรือกลืนน้ำลาย  หรือแขม่วท้อง  หรือเบ่งท้อง  พองยุบก็ปรากฏชัด  ขึ้น มาอีกแล้วไป  ๆ  ก็เป็นอย่างเดิม

            ๒.  ให้จับปัจจุบันให้ได้ทุกขณะ  พองยุบยิ่งถี่ขึ้น ต้องพยายามกำหนดให้ทันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  อย่า ปล่อยให้คลาดเคลื่อนไปได้ ถี่ก็ให้กำหนดรู้ตามถี่  เบาให้กำหนดรู้ตามเบา  พยายามตาม ให้ทันจน เต็ม ความสามารถ

  Copyright 2005-2012 www.sati99.com All rights reserved.
view