เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2012
ปรับปรุง 04/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 730,096
Page Views 919,813
สินค้าทั้งหมด 1
 

ถามตอบปัญหาวิธีปฏิบัติวิปัสสนา

ถามตอบปัญหาวิธีปฏิบัติวิปัสสนา

ถาม    ถ้ากำหนดอาการเวทนาแล้วไม่หายจะทำอย่างไรต่อไป?

            ตอบ การกำหนดทุกขเวทนานั้น เมื่อมีสมาธิดีย่อมกำหนดรู้อาการได้ชัดเจน เห็นความเกิด ดับของ เวทนาได้ชัดเจน เมื่อกำหนดไปๆเวทนาหายไปเองก็มี แต่ถ้ากำหนดแล้วไม่หาย เพราะเวทนามีกำลังแรงมาก หรือบาง ครั้งรูปนามแสดงทุกขลักษณะให้ปัญญาเข้าไปรู้แจ้งพระไตรลักษณ์ ก็จะมีอาการเจ็บปวดรุนแรง กว่า ปกติ เมื่อทนไม่ไหวจริงๆ ก็ให้กำหนดเปลี่ยนอิริยาบถ หรือขยับตัวเพื่อให้ทุกขเวทนาเบาลง แต่ในการ ขยับ เปลี่ยนต้อง กำหนด ว่า อยากเปลี่ยนหนอๆๆ ก่อน เมื่อขยับขากำหนดว่า ขยับหนอๆๆ เมื่อยกขากำหนดว่า ยกหนอๆๆ เมื่อวางขา กำหนดว่า วางหนอๆๆ เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็มากำหนดพองหนอยุบหนอใหม่ ถ้า ทน ไม่ไหวอีกครั้งให้ลุกขึ้นเดิน จงกรมจะดีกว่าการเปลี่ยนบ่อยๆ เพราะจะทำให้ติดเป็นนิสัย คือจะเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ

ถาม วิธีกำหนดเวทนามีกี่วิธี วิธีไหนดีที่สุด?

            ตอบ มี ๓ วิธี ๑. กำหนดจี้ลงไปตรงที่อาการปวด ชา เมื่อย จนกว่าอาการจะหาย ๒. กำหนด รู้ อาการ อยู่ห่างๆ โดยไม่ต้องจี้ลงไป ๓. กำหนดเวทนาบ้าง ไปกำหนดพองยุบบ้าง สลับกัน แต่วิธีที่ ๑ ดีที่สุด เห็นผล เร็ว 

ถาม  การกำหนดทุกขเวทนามีประโยชน์อย่างไร ?

            ตอบ มีประโยชน์ดังนี้ ๑. ทำให้จิตเป็นสมาธิเร็ว ๒. จิตไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่น ไม่ง่วง ๓. เห็นทุกข์เร็ว

 ๔. ทำให้มีความอดทนสูง

ถาม ทุกขเวทนา เมื่อกำหนดจนหายแล้ว จะยังเกิดอีกไหม?

           ตอบ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ถ้าผู้ปฏิบัติกำหนดอารมณ์ได้ติดต่ออยู่นานๆ สมาธิก็จะมีกำลังมากขึ้น จนปีติ สุข เกิดขึ้นทางใจ รู้สึกสบายใจอิ่มใจก็เป็นสุขเวทนา เมื่อทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นก็จะ ไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดแต่ ประการ ใด  เพราะสุขเวทนาทางใจมีกำลังแรงกว่า ก็สามารถจะกำหนดจนถึงเวลาที่ตั้งไว้ โดยไม่รู้สึก ในทุกข เวทนานั้น  ต่อเมื่อเลิกกำหนดแล้ว จึงจะรู้สึกว่ามีความเจ็บปวดที่กาย ผู้ปฏิบัติบางคน อาจจะเกิดทุกข์ทางกาย อย่าง รุน แรง เช่นเกิดปวดหลังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เป็นทุกขเวทนาที่เกิดจากกรรมก็ได้ เพราะผู้ ปฏิบัติจะบอก เองว่า  เคยตีหลังสุนัข แมว หรือสัตว์เลื้อยคลานมาในอดีต เป็นผลกรรมอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้หนี้

ถาม ผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ ถ้าหาพองยุบไม่เจอ หรือ พองยุบไม่ชัดเจนจะต้องทำอย่างไร?

           ตอบ เริ่มแรกควรเอาฝ่ามือทาบที่หน้าท้องแล้วหายใจแรงนิดหนึ่ง ให้รู้สึกว่าอาการพองยุบเป็นอย่างไร เมื่อจับอาการได้แล้วค่อยหายใจตามปกติ และใส่คำกำหนดลงไปว่า พองหนอ ยุบหนอ โดยให้ตรงกับอาการ ขึ้นลงของท้อง เมื่อจับอาการและกำหนดได้ดีแล้วค่อยเอามือลงทับซ้อนกัน ถ้าไม่ชัดอีกก็ทำเหมือนตอนแรก ผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ต้องอดทนในการทำอย่างนี้ นานไปก็จะจับอาการพองยุบได้ชัดเจนไปเอง อนึ่ง ถ้าไม่มีพองยุบ จริงๆ ก็ให้เปลี่ยนฐานกำหนด โดยไปกำหนดรู้อาการนั่งกับอาการถูกแทนพองยุบก็ใช้ได้ ถ้าพองยุบปรากฏ ชัด เมื่อไรค่อยมากำหนดรู้ทีหลัง

ถาม กำหนดพองยุบแล้ว รู้สึกแน่น อึดอัด จุกเสียด จะทำอย่างไร ?

            ตอบ ตอนแรกให้กำหนดรู้ตามอาการก่อนว่า แน่นหนอๆๆ อึดอัด-หนอๆๆ จุกเสียดหนอๆๆ ประมาณ ๓-๕ ครั้ง   ถ้าอาการเหล่านั้นยังอยู่ ให้กำหนดว่า รู้หนอๆๆ จนกว่าอาการนั้นๆจะหายไป ถ้าไม่หายให้เปลี่ยนไป กำหนด นั่งหนอ ถูกหนอ

ถาม อาการพองยุบแรง ออกยาว เข้าลึก ขณะพองจะรู้สึกว่าพองออกไปใหญ่ ออกไปไกล เวลายุบก็ เข้าไปลึก ถึงกระดูกสันหลัง กำหนดอย่างไร ?

          ตอบ ให้กำหนดว่า รู้หนอๆๆ จนอาการพองยุบเป็นปกติ แล้วกำหนดพองยุบต่อไป ถ้าเป็นอีกให้ เปลี่ยน ไปกำหนด นั่งหนอถูกหนอ แทน

v ถาม ถ้ามีแต่อาการพอง อาการยุบไม่รู้สึกจะกำหนดอย่างไร ?

            ตอบ ให้กำหนดตามอาการคือ พองหนอยุบหนอ อาการยุบอาจไม่รู้สึก แต่ก็ให้กำหนดโดยการ คาด คะเนเอา หลังจากกำหนดยุบเสร็จแล้ว อาการพองก็จะขึ้นมารับพอดี หรือ ขณะพองกำหนดว่า พองหนอ ขณะ ยุบแต่ไม่รู้ อาการให้ไปกำหนดรู้อาการนั่งว่า นั่งหนอ แทนก็ได้

ถาม ถ้าอาการพองยุบถี่เป็นขั้นๆ จะกำหนดอย่างไร ?

          ตอบ ให้กำหนดถี่ๆตามอาการพองยุบว่า  พองหนอๆๆ ยุบหนอๆๆ  ตามระยะความยาวสั้นของพองยุบ

ถาม ถ้าพองยุบหาย จะกำหนดอะไร ?

           ตอบ ถ้าพองยุบหายไปเพราะจิตเราออกไปรับอารมณ์ภายนอก ให้กำหนดความคิดก่อนว่า คิดหนอๆ แล้วพองยุบก็จะปรากฏเอง ถ้าหายไปเพราะสภาวะญาณให้กำหนด นั่งหนอถูกหนอ แทน ไม่ต้องมัวหาพองยุบ  เมื่อพองยุบกลับชัดขึ้นมาใหม่ค่อยไปกำหนดพองยุบอีก

  Copyright 2005-2012 www.sati99.com All rights reserved.
view