เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2012
ปรับปรุง 04/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 730,156
Page Views 919,873
สินค้าทั้งหมด 1
 

ถามตอบปัญหาวิธีปฏิบัติวิปัสสนา

ถามตอบปัญหาวิธีปฏิบัติวิปัสสนา

            ๓. ถาม การตั้งสติที่ถูกนั้นควรทำอย่างไร?

           ตอบ ต้องทำจิตให้สบาย ปราศจากความวิตกกังวล ไม่เคร่งเครียด ไม่เกร็งหรือเอาจริงเอาจังมากเกินไป เพียงตั้งสติรู้อารมณ์เฉพาะหน้าตามความเป็นจริง โดยไม่เอาความต้องการของตนเองเป็นตัวนำ วางใจให้เป็น กลางเหมือนดูละคร มีอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ตามความเป็นจริง

๑. เวลาในการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งควรนั่ง หรือเดินจงกรมนานเท่าไร?

            ตอบ ต้องดูความสามารถของบุคคล ถ้าเป็นเด็กอายุตั้งแต่ ๗-๑๐ ปี ควรใช้เวลาเพียง ๑๐ นาที อายุ ๑๐-๑๕ ปี ใช้เวลา ๒๐ นาที อายุ ๑๕-๒๐ ปี หรือเป็นผู้ใหญ่ร่างกายแข็งแรง ใช้เวลา ๓๐ นาที เมื่อผู้ปฏิบัติ มี ความเพียร มีสติ มีสมาธิดีขึ้น ก็ควรเพิ่มเวลาตามลำดับ ไม่ควรเพิ่มเร็วจนเกินไป ควรเพิ่มจาก ๓๐ นาทีเป็น ๔๐ นาที จาก ๔๐ นาทีเป็น ๕๐ นาที จาก ๕๐ นาทีเป็น ๖๐ นาที ตามลำดับ แต่ไม่ควรเกิน ๑ ชั่วโมง

๒. ถาม ขณะนั่งกำหนดพองยุบอยู่ ถ้ากำหนดยุบแล้ว อาการพองไม่ขึ้นมาทันที ทิ้งช่วงไว้นิดหนึ่ง ทำให้ จิตฟุ้งซ่าน ต้องทำอย่างไร?

           ตอบ ให้ใส่คำกำหนดว่า นั่งหนอ ลงแทนช่วงที่ว่างนั้น ถ้าใส่นั่งหนอแล้ว พองยังไม่ยอมขึ้นมาอีกก็ให้ใส่ ถูกหนอ ลงไปอีกคำ ก็จะพอดีกับพองขึ้นมา ถ้าใส่คำกำหนดได้เต็มที่อย่างนี้ จะทำให้จิตไม่แลบออกข้างนอก ได้ สมาธิดี

            ๓. ถาม ขณะนั่งกำหนดอยู่ ถ้ารู้สึกเฉย หรือง่วงนอน จะแก้อย่างไร?

            ตอบ ให้กำหนดรู้ตามอาการก่อน ถ้าไม่หาย ให้กำหนดนั่งหนอถูกหนอ และย้ายจุดถูก ที่ก้นข้างขวาบ้าง ข้างซ้ายบ้าง หลังเท้า หรือมือที่ซ้อนกัน กำหนดย้ายสลับจุดเรื่อยไป ถ้าสติมีกำลังก็สามารถแก้ไขได้ ถ้าไม่ได้ก็ ให้ ลุกขึ้นเดินจงกรม

๔. ถาม ขณะนั่งสมาธิอยู่ บางครั้งรู้สึกมึนศีรษะ หนักศีรษะ กำหนดอารมณ์ไม่แจ่มใส ควรทำอย่างไร?

            ตอบ เป็นเพราะวิริยะน้อย ควรกำหนดรู้ตามอาการก่อน ถ้าไม่หายให้ลุกเดินจงกรม ๑ ระยะ ประมาณ ๓๐ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง หรือจนกว่าจะรู้สึกอาการนั้นๆบรรเทาลง จึงกลับมานั่งสมาธิต่อได้

๕. ถาม  ขณะนั่งกำหนดอยู่ บางครั้งรู้สึกไม่สบายใจ ใจคิดฟุ้งซ่านจนรำคาญใจ จะทำอย่างไรดี?

           ตอบ เมื่อคิดให้ทิ้งพองยุบก่อน แล้วตั้งสติกำหนดว่า คิดหนอๆๆ เมื่อนึก กำหนดว่า นึกหนอๆๆ เมื่อฟุ้ง กำหนดว่า ฟุ้งหนอๆๆ เมื่อรู้สึกรำคาญ กำหนดว่า รำคาญหนอๆๆ ให้กำหนดจนความ รู้สึกนึกคิดนั้นๆ หายไป ค่อยกลับมากำหนดพองยุบต่อไป

ถาม  บางครั้งจิตใจหงุดหงิด, กลุ้มใจ, ท้อแท้, เบื่อหน่าย, ขี้เกียจ, ง่วง, จะกำหนออย่างไร?

               ตอบ ให้ทิ้งอารมณ์เดิมก่อน แล้วตั้งสติกำหนดอารมณ์ที่เกิดทางใจ โดยกำหนดที่ความรู้สึกนั้นๆว่า หงุดหงิดหนอๆๆ กลุ้มใจหนอๆๆ ท้อแท้หนอๆๆ เบื่อหนอๆๆ ขี้เกียจหนอๆๆ ง่วงหนอๆๆ เมื่ออารมณ์เหล่านี้ หายไป แล้วก็กลับมากำหนดที่อาการพองยุบอีก

ถาม ขณะนั่งอยู่ ถ้าฟุ้งจนกำหนดไม่ได้ จะลุกเดินจงกรม หรือไปทำอย่างอื่นได้ไหม?

            ตอบ ควรจะกำหนดรู้อาการทางจิตทุกอย่างก่อน เช่นเบือหนอๆๆ เป็นต้น จนจิตสงบแล้ว ถึงกลับมาดูอาการฟุ้ง

ถาม ขณะนั่งสมาธิอยู่ ถ้าอารมณ์ภายนอกเกิดขึ้นจะทำอย่างไร?

            ตอบ ถ้าเห็นภาพ แสง กำหนดว่า เห็นหนอๆๆ ได้ยินเสียง กำหนดว่า ยินหนอๆๆ ได้กลิ่น กำหนดว่า กลิ่นหนอๆๆ รู้รสทางลิ้น กำหนดว่า รส-หนอๆๆ รู้การสัมผัส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง กำหนดว่า เย็นหนอๆๆ ร้อน-หนอๆๆ อ่อนหนอๆๆ แข็งหนอๆๆ เมื่อมีอารมณ์เกิดทางใจกำหนดว่า  คิดหนอๆๆ หรือ รู้หนอๆๆ

ถาม เมื่อนั่งไปนานๆเกิดอาการเจ็บปวดที่เข่า ที่ขา และที่หลัง จะกำหนดว่าอย่างไร?

            ตอบ ให้ตั้งสติกำหนดที่อาการนั้นๆตามความเป็นจริงว่า ปวดหนอๆๆ, เจ็บหนอๆๆ, เมื่อยหนอๆๆ, ชาหนอๆๆ, เมื่ออาการเหล่านี้หายแล้วก็กลับมากำหนดที่พองยุบต่อไป

  Copyright 2005-2012 www.sati99.com All rights reserved.
view