เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2012
ปรับปรุง 04/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 730,097
Page Views 919,814
สินค้าทั้งหมด 1
 

เตรียมตัวก่อนตาย

เตรียมตัวก่อนตาย

ลูกตัวอย่าง

 

                ร.อ.นิรัติศัย  แย้มพันธุ์  จัดเป็นลูกแก้ว  ลูกขวัญ  ลูกกตัญญู  เป็นลูกชั้นดี  เป็นศักดิ์ศรี  แก่วงศ์ตระกูล  เป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ดังคำที่ท่านพรรณาเทิดทูนลูกชนิดนี้ไว้ว่า

ลูกดีเป็นศรีสง่าหน้า
ญาติวงศ์พงศาก็ผ่องใส
แม้นญาติสนิทมิตรสหายที่ใกล้ไกล
ก็พอใจสรรเสริญเจริญพร

นัยตรงกันข้าม

พ่อแม่ดีก็เป็นศรีมงคลส่ง
จำเริญวงศ์วาสนามหาศาล
เมื่อลูกดีก็เป็นศรีแก่วงศ์วาน
ก่อรากฐานมั่นคงดำรงพันธุ์  ฯ

 
 

ลางบอกเหตุ

 

                เหมือนท่านจะรู้ว่า  จะอยู่ชมโลกอีกไม่นานนัก  ก็จักต้องจากคุณพ่อคุณแม่และท่านทั้งหลายไป  ด้วยความรักและความเป็นห่วงพ่อแม่  ร.อ.นิรัติศัย  ได้แอบไปทำประกันชีวิตไว้มอบให้คุณแม่เป็นผู้รับมรดกจากประกันนั้น  ที่บอกว่าแอบเนื่องจากท่านมิได้แจ้งให้คุณแม่ทราบ  เพียงแต่สั่งคนใกล้ชิดว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควร  จึงควรแจ้งให้ท่านไปเสียก่อน

          กิริยาที่ท่านได้กระทำไว้  คล้ายกับจะรู้ว่าจะไม่มีโอกาสได้อยู่เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่อีกต่อไป  จึงได้เตรียมทำประกันชีวิตไว้ให้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้นำกรมธรรม์มามอบให้แล้ว  โดย  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  พระองค์เป็นผู้ประทาน  เป็นจำนวนเงิน
 ๒,๑๒๐,๐๐๐  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
  ตามที่ได้ทราบจากท่าน  พล.อ.ยุทธนา  แย้มพันธุ์

          แสดงให้เห็นว่า  เมื่อท่านมีชีวิตอยู่  ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  เป็นลูกน้องที่ดีของผู้บังคับบัญชา  และในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับกองร้อยที่  ๑  รักษาพระองค์  ก็เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีของลูกน้อง  เป็นนายทหารที่จงรักภักดีต่อประเทศ  ชาติ  ศาสนา  และราชบัลลังก์  อย่างแท้จริง  หากพิจารณาให้ถ่องแท้จะเห็นชัดว่า  ร.อ.นิรัติศัย  ท่านมีทุนคือความดีเกื้อหนุนทั้งในอดีตและปัจจุบัน  รวม  ๓  ชั้น  ด้วยกันคือ

๑. มาดีเพราะมีบุญ  -  เกิดมาในตระกูลดี  มีพ่อแม่ดี  มีฐานะดี  นี่แหละที่เรียกว่าบุญส่ง,  บุญเสริม,  บุญสนับสนุน

๒. อยู่ดีอย่างมีคุณ  -  ท่านมีทั้งคุณประโยชน์  และคุณความดี  ฐานะลูกกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่  ในฐานะนายทหาร  ที่เป็นรั้วของชาติ  และปกป้องราชบัลลังก์

๓. ไปดีอย่างมีทุน  -  ทุนหรือเสียงที่จะส่งให้ท่านไปสู่สุคติ  หรือความดีทุกประการ  ท่านได้สั่งสมไว้พร้อมแล้ว

        ท่านสาธุชนทุกท่าน  เราจำต้องพลัดพรากจากคนรัก,  ของรัก,  ของชอบใจเป็นธรรมดา  จักล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้  แต่จะแก่อย่างไร  เจ็บอย่างไร  ตายอย่างไร  พลัดพรากจากกันอย่างไร  จึงจะไม่เป็นทุกข์  ก็ด้วยการที่ทุกท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  และหันหน้ามาเตรียมใจก่อนตาย  ด้วยอุบายที่ได้ชี้แจงแสดงมา

อิมินา  กตปุญฺเญน  ขออำนาจบุญกุศลทักษิณานุปทานกิจ  ที่คณะท่านเจ้าภาพและญาติมิตร  มี  พล.อ.ยุทธนา  คุณยงพิมล  แย้มพันธุ์  ผู้เป็นบิดามารดาของ  ร.อ.นิรัติศัย  แย้มพันธุ์  ผู้ล่วงลับ  พล.อ.อรุณ  ปริวัติธรรม  พล.อ.ศิริ  ทิวะพันธ์  พร้อมทั้งสาธุชนมาน้ำใจไมตรี  มีความรักมีความเคารพ  มีความนับถือ  ในท่านผู้วายชนม์  ได้กระทำอุทิศส่งไปให้โดยลำดับ  ขอจงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของ  ร.อ.นิรัติศัย  จงประสบแต่สันติสุขในสัมปรายภพ  สมดังเจตนาปรารภของคณะท่านเจ้าภาพจงทุกประการ

         อนึ่ง  ด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดี  ความมีน้ำใจไมตรี  ที่คณะท่านเจ้าภาพทุกคนสาธุชนทุกท่าน  ได้สิ่งสมอบรมมาทั้งในอดีตปัจจุบัน  และจักได้กระทำต่อไป  ขอจงเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ  มีชีวิตสดใสไพโรจน์  ในร่มเงาของบวรพุทธศาสนา  ตลอดทุกทิพาราตรีกาล

ดังอาตมภาพ  ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนา  ในอนิมิตตธรรมกถา  ก็สมสมัยได้เวลาของยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้  เอวัง  ก็มีด้วยประการฉะนี้  ฯ

 

 

 

  Copyright 2005-2012 www.sati99.com All rights reserved.
view