เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2012
ปรับปรุง 04/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 730,159
Page Views 919,876
สินค้าทั้งหมด 1
 

เตรียมตัวก่อนตาย

เตรียมตัวก่อนตาย

ศาลฎีกา – พิพากษาชีวิต

               

            แท้จริงเรื่องความเป็นความตาย  แม้จะทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าเป็นธรรมดาของชีวิตเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ขึ้นแล้วก็ตก  ทำไมเราจึงไม่หวั่นไหวหรือเศร้าโศกเสียใจในการจากไปของสิ่งเหล่านั้น  ก็เพราะอาศัยความคุ้นชินและเข้าใจในกฎธรรมชาติว่าทุกสิ่งมีปกติเป็นเช่นนั้น  แต่สำหรับชีวิต...เป็นสิ่งผูกพันใกล้ชิดลึกซึ้งยากที่จะวางลงปลงตก  ที่เรียกกันว่า  “ห่วง”  เมื่อประสบพบเข้าหรือพลัดพรากจากกันโดยกะทันหัน  ขาดการซักซ้อมเตรียมจิตเตรียมใจก็เป็นเหตุให้หวั่นไหวตามวิสัยปุถุชน

          ความตาย...  เป็นสมบัติของทุกชีวิต  ที่ติดตามมาตั้งแต่เกิด  เกลียดก็ต้องพบชอบก็ต้องเจอ  จะหลบลี้หนีไม่ได้  อุทธรณ์ฎีกาหรือต่อรองขอร้องไม่ได้  ดังความในแหล่ของพระเทศน์ตอนหนึ่งว่า

เมื่อถึงคราวม้วยใครจะช่วยได้                               ต่อให้เหาะขึ้นไปอยู่บนสรวงสวรรค์
ก็จำต้องพรากลงมาจากวิมาน                               เพราะยมบาลท่านไม่รับสินบน

ถึงคราวตายแน่ยาแก้ไม่มี                                      ตายแน่เราหนีกันไม่พ้น
จะเป็นราชาหรือมหาโจร                                       ต้องทิ้งกายสกนธ์สู่ยังเชิงตะกอนฯ
อันความตายชายนารีหนีไม่พ้น                             จะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผี
ถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันที                                ไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วฯ
จะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนไกล                               พอย้ายโยกหลบลี้หนีพ้นได้
แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตาย                                หนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวฯ

          ฉะนั้น  เมื่อที่สุดมาถึงก็จำต้องจากกันไป  บางคราวพ่อแม่ตายก่อนลูก  บางครั้งลูกตายก่อนพ่อแม่เอาแน่ไม่ได้  บางรายตายพร้อมกันทั้งพ่อแม่ลูกก็มี  อย่างไรก็ตามท่านบอกว่า  “จากกันยามเป็นได้เห็นน้ำใจ  จากกันยามตายได้เห็นน้ำตา”  อันน้ำตาเป็นเครื่องวัดค่าราคาคน  คนไม่ดีย่อมไม่มีใครหลั่งน้ำตาให้  พวงมาลัยก็ดี  พวงหรีดก็ดี  ที่ท่านทั้งหลายนำมามอบแก่ท่านเจ้าภาพนั้น  มิได้เป็นการอาลัยแก่ผู้ตายเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นเครื่องแสดงน้ำใจหรือวัดน้ำใจของท่านด้วย  อันน้ำใจเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มาก  บันดาลได้ทุกอย่างยากที่จะหาน้ำใดเสมอเหมือน  ดังท่านกล่าวไว้ว่า  “น้ำบ่อคลองยังเป็นรองน้ำใจ  น้ำที่ไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้”  “คนจะดีเพราะว่ามีน้ำใจ  คนจะร้ายเพราะน้ำใจไม่มี”  ยามใดเล่าที่เราควรจะแสดงน้ำใจหรือเห็นใจกัน  ท่านสอนให้ดูเพียง  ๓  ยาม  คือ

๑.     ยามจน

๒.    ยามเจ็บ

๓.    ยามจาก

          ทั้งสามยามนี้แหละจะเป็นโอกาสหรือเวลาพิสูจน์น้ำใจกัน  ยามยากจน,  ขัดสน  มีผู้ใดเกื้อหนุนเจือจุนอนุเคราะห์สงเคราะห์เราบ้าง,  ยามเจ็บไข้ได้พยาธิ,  ใครเยี่ยมยามถามข่าวสารทุกข์สุกดิบเราบ้าง  และสุดท้ายยามจาก...หมดลมแล้วยังจะมีใครร่วมอาลัยในการจากไปของเราบ้างฯ

          จึงสรุปได้ว่า  พวงหรีด  ดอกไม้  พวงมาลัย  และอื่นๆ  ที่ท่านทั้งหลายได้นำมาเป็นจำนวนมาก  เป็นเครื่องวัดถึงค่าหรือราคาของผู้จากไป  และวัดน้ำใจของผู้อยู่ภายหลัง  ท่านผู้หลักผู้ใหญ่  ผู้บังคับบัญชาที่ให้เกียรติมา  เป็นเครื่องวัดถึงคุณธรรม  คือเมตตากรุณาธรรม  ที่มีต่อท่านเจ้าภาพและผู้วายชนม์

 

เข็มทิศชีวิต

               

          เครื่องบินก็ดี  เรือเดินทะเลก็ดี  จะไปสู่จุดหมายปลายทางหรือไปตรงเป้าหมายได้ต้องอาศัยเข็มทิศ  มีปัญหาหรืออุปสรรคขัดข้องก็มีสัญญาณบอกเหตุ  แต่ชีวิตกลับตรงกันข้าม  หามีเข็มทิศหรือมีเครื่องหมายอะไรบอกเหตุหรือเป็นไปไม่  กังพระบาลีที่ได้ยกมาเป็นอุเทสเทศนา  ณ  เบื้องต้นว่า

                   ชีวิตํ  พฺยาธิ  กาโล  จ                               เทหนิกฺเขปนํ  คติ

                ปญฺเจเต  ชีวโลกสฺมึ                                         อนิมิตฺตา  น  นายเร.

          แปลเป็นไทยถือใจความว่า  ชีวิต  (ความเป็น)  ๑.  พยาธิ  (ความเจ็บป่วย)  ๑.  กาละ  (เวลาเจ็บหรือจาก)  ๑.  เทหนิกเขปนะ  (สถานที่ๆ  จะทอดร่างลงไปตาย)  ๑.  คติ  (ที่หมายภายหลังสิ้นชีวิต)  ๑.  ฐานะ  ๕  อย่างนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้า  เป็นธรรมชาติที่บอกไม่ได้ทายไม่ถูก

 

เหตุให้ตาย

               

         ดังได้กล่าวแต่ต้นว่า  ความตายเป็นสถานีสุดท้ายของชีวิต  เป็นสมบัติของชีวิตที่ทุกชีวิตจะต้องประสบเหตุที่จะทำให้สิ้นชีวิตนั้น  ท่านกำหนดไว้  ๔  ประการ  คือ

๑.      ตายเพราะสิ้นอายุ

๒.    ตายเพราะสิ้นกรรม

๓.    ตายเพราะสิ้นทั้งอายุและสิ้นกรรม

๔.     ตายเพราะมีกรรมมาตัดรอน

  Copyright 2005-2012 www.sati99.com All rights reserved.
view