เมนู

 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2012
ปรับปรุง 04/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 729,981
Page Views 919,694
สินค้าทั้งหมด 1
 

แนวทางการสอบอารมณ์

แนวทางการสอบอารมณ์

 

โดยย่อแล้วมีอารมณ์อยู่ 4 ประเภทที่ต้องกำหนดรู้ในการเจริญสติปัฏฐานวิปัสสนาภาวนาคือ

  1. สิ่งที่เกิดขึ้นทางกาย
  2. ความรู้สึกต่าง ๆ หรือเวทนา
  3. สภาวะของจิตที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ และ
  4. อารมณ์ที่เกิดทางจิตหรือธรรมารมณ์

 

มีปรากฏการณ์สามอย่างเกิดขึ้นตามลำดับในการเจริญกรรมฐานตามแบบอย่างข้างต้นคือ

ก.         ปรากฏการณ์หรือสภาพธรรมที่เกิดขึ้น

ข.         การกำหนดรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้น และ

ค.         ความรู้ของผู้ปฏิบัติที่เกิดจากการกำหนดนั้น

 

ดังนี้ข้อควรจำถัดมาก็คือ ให้ผู้ปฏิบัติทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยข้อ ข. และ ค. นั้น นับเป็นหน้าที่โดยตรงที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงใส่ใจ

 

ผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องรู้ชัดสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสามประการตามลำดับข้างต้นในการกำหนดอารมณ์กรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐานสี่ ดังนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือกำหนดรู้สภาพธรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นดังข้อ ข ข้างต้น  ข้อความจำที่กล่าวถึงอยู่นี้ก็คือ “อะไรเกิด อะไรถูกกำหนดรู้ และอะไรที่ผู้ปฏิบัติเข้าไปประจักษ์แจ้ง ผู้ปฏิบัติต้องรู้ชัดทุกสิ่ง อย่างบริบูรณ์แล้วรายงานในการสอบอารมณ์”

 

คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมระหว่างการอบรมวิปัสสนากรรมฐานและวิธีการรายงานประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมระหว่างการสอบอารมณ์

 

  1. วิธีเจริญวิปัสสนากรรมที่อบรม ณ สำนักแห่งนี้ได้แบบอย่างมาจากวิธีของท่านอาจารย์มหาสีสยาด่อผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเริ่มต้นด้วยการกำหนดรู้อารมณ์หลักกล่าวคือ การพองและการยุบของท้อง เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมหายใจ
  2. ปรากฏการณ์ (สภาพธรรม) ทางกายและทางจิตเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทางอายตนะทั้งหกของผู้ปฏบัติธรรม เมื่อการเห็นเกิดขึ้น ดวงตาที่รับกระทบและรูปที่ถูกเห็นเป็นปรากฏการณ์ทางกาย ในขณะที่การรับรู้ของตาหรือการเห็นที่ติดตามมาเป็นปรากฏการณ์ทางจิต ในทำนองเดียวกันประสบการณ์การได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส สัมผัส ความคิด และการเคลื่อนไหวทางกายต่าง ๆ เช่น การคู้หรือเหยียดแขน การหมุนหรือการเอนเอียงของร่างกาย และการก้าวย่างเท้าในระหว่างการเดิน ประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ควรกำหนดรู้อย่างถี่ถ้วนแนบแน่นทุก ๆ ขณะที่เกิดขึ้น โดยพยายามมิให้พลาดแม้แต่ประสบการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจแต่อย่างใดเลย
  3.  มีข้อควรจำหลายประการที่วิปัสสนาจารย์ได้รจนาขึ้น เพื่อช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องขั้นตอนและวิธีการเจริญกรรมฐานตลอดจนวิธีการรายงานประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมในระหว่างการสอบอารมณ์
  Copyright 2005-2012 www.sati99.com All rights reserved.
view